Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1443Esas, 2017/4758Karar, 14.07.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

E. 2017/1443

K. 2017/4758

T. 14.7.2017

• ANAYASAYI İHLAL SUÇU ( Usule Aykırı Olduğu Anlaşılan ve Askeri Hiyerarşi Zincirine Uymayan Mahiyeti İtibariyle de Anayasal Düzene Karşı Silahlı Teşebbüs Suçunu Teşkil Ettiği Ülke Genelinde Objektif Olarak Anlaşılan Sıkıyönetim Direktifi Konulu Emrin Gereğini İcra Yönünden Sanıkların Müsnet Suçtan Cezalandırılmalarının Yerinde Olduğu )

Yazının devamını oku »

Reklamlar
Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016/7162Esas, 2017/4786Karar 18.07.2017 Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

E. 2016/7162

K. 2017/4786

T. 18.7.2017

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : I-)Katılan vekillerinin silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçuna yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme suçlarının niteliği itibariyle suçtan doğrudan zarar görmesi söz konusu olmayan katılan vekillerinin bu suçlardan davaya katılmasına yasal olarak imkan bulunmadığından temyiz isteminin CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE, Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1779Esas, 2017/4841Karar, 11.07.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

E. 2017/1779

K. 2017/4841

T. 11.7.2017

• SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA ( Oluşturulması Dahil Olunması Kullanılması ve Teknik Özellikleri İtibariyle Münhasıran FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Mensuplarınca Kullanılan Kriptolu İletişim Ağı Bylock’un Yoğun Biçimde Kullandığı ve Tanık Anlatımına Göre de Örgüte Ait Evlerde “Abi” Statüsünde Kalarak Hiyerarşik Yapıya Dahil Olduğu Kabul Edilen Sanık İle İlgili Hükme Esas Alınan Tüm Delillerin Hukuka Uygun Olarak Elde Edildiğinin Belirlendiği/Kanunda Öngörülen Suç Tipine Uyduğu )

• BYLOCKUN YOĞUN BİÇİMDE KULLANILMASI VE ÖRGÜTE AİT EVLERDE KALINMASI ( Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma – Hükme Esas Alınan Tüm Delillerin Hukuka Uygun Olarak Elde Edildiğinin Belirlendiği Aşamalarda İleri Sürülen İddia ve Savunmaların Temyiz Denetimini Sağlayacak Biçimde Eksiksiz Olarak Sergilendiği Özleri Değiştirmeksizin Tartışıldığı Vicdani Kanının Kesin Tutarlı ve Çelişmeyen Verilere Dayandırıldığı Eylemlerin Doğru Olarak Nitelendirildiği ve Kanunda Öngörülen Suç Tipine Uyduğu )

Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Kararı 2017/1688Esas, 2017/4856Karar, 11.09.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

E. 2017/1688

K. 2017/4856

T. 11.9.2017

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1-) T.C. Anayasasının 34. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 20, Birleşmiş Milletler Medeni Siyasal Haklar Sözleşmesinin 21, İnsan Haklan Avrupa Sözleşmesinin 11, Çocuk Hakları Sözleşmesinin 15. ve 2911 Sayılı Kanun’un 3. maddesiyle teminat altına alınan ve istikrar kazanmış uygulamaya göre ifade özgürlüğü kapsamında, ifadenin açıklanma yöntemlerinden biri olarak kabul edilen (Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 16.09.2014 tarih, 147-376 Sayılı ve 10.11.2015 tarih 2015/9-111-381 Sayılı kararları vb.) “silahsız ve saldırısız toplanma hakkı”, demokratik toplumun gelişmesinde temel değerlerden biriyse de, amacı suç teşkil eden bir toplantı ya da gösteri yürüyüşünün koruma alanı dışında kalacağında (2911 saylı Kanunun 3. maddesi) ve bir nispi hak olması sebebiyle zorunlu hale geldiğinde meşru amaçlar için (Anayasa madde 34/2, AİHS madde 11/2) müdahaleye tabi tutulacağında kuşku yoktur. Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1809Esas, 2017/5155Karar, 26.10.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

E. 2017/1809

K. 2017/5155

T. 26.10.2017

DAVA : Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle, Temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebebine göre dosya incelendi,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

KARAR : Temyiz talebinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi; Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

ABD’ye karşı Erdoğan’ı desteklemek

ABD’ye karşı Erdoğan’ı desteklemek

Kaderin cilvesi

NATO’nun, Norveç’te gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı esnasındaki bir simülasyonda Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşman olarak hedefe konulmasını personel hatası olarak geçiştirmek bizce saflık olur.

Türkiye ABD ilişkilerinin Erdoğan yüzünden kötüleştiğini düşünmek saflık ötesi ağır bir hatadır. Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

MİT, Bylock tek başına yeterli delil değil

MİT’İN BYLOCK’ÇULARI  

Şimdi de MİT’in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği bir yazıdan çok çarpıcı bir örnek:

“FETÖ çatı davası” dosyasına da giren ve dün sanık Av. Ali Çelik’in kendisini savunurken duruşma salonunda okuduğu, Müsteşar adına MİT Hukuk Müşaviri imzasıyla gönderilen, 2 Aralık 2016 tarihli yazı MİT’teki ByLock’çularla ilgili.

Yazının birinci maddesi şöyle: Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »
%d blogcu bunu beğendi: