Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/1005Esas, 2017/399Karar, 10.10.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E: 2017/1005

K: 2017/399

T: 10.10.2017

DAVA : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 20.04.2017 gün ve 11836-1845 Sayılı iddianamesi ile sanık …’un, silahlı terör örgütüne üye olma, Anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçlarından TCK’nun 314/2, 37/1. maddesi delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 53, 63/1, 58/9 ve 54. maddeleri ile 3713 Sayılı Kanun’un 3. maddesi delaletiyle aynı Kanunun 5. maddesi gereğince cezalandırılması isteğiyle açılan kamu davasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 05.05.2017 gün ve 128-90 sayı ile mahkemenin görevsizliğine ve sanık hakkında ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapılması için dosyanın Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmesine karar verilmiş, Yazının devamını oku »

Reklamlar
Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/1008Esas, 2017/401Karar, 10.10.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E: 2017/1008

K: 2017/401 

T: 10.10.2017

DAVA : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 16.06.2017 gün ve 18607-3141 Sayılı iddianamesi ile sanık …’nın, silahlı terör örgütüne üye olma, Anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçlarından TCK’nun 314/2, 37/1. maddesi delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 53, 63/1, 58/9 ve 54. maddeleri ile 3713 Sayılı Kanun’un 3. maddesi delaletiyle aynı Kanunun 5. maddesi gereğince cezalandırılması isteğiyle açılan kamu davasında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 23.06.2017 gün ve 93-4 sayı sayı ile mahkemenin görevsizliğine ve sanık hakkında ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapılması için dosyanın Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmesine karar verilmiş, Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/1007Esas, 2017/400Karar, 10.10.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

E: 2017/1007

K: 2017/400

T: 10.10.2017

DAVA : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 11.05.2017 gün ve 14223-2257 Sayılı iddianamesi ile sanık …’nın, silahlı terör örgütüne üye olma, Anayasayı ihlal, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçlarından TCK’nun 314/2, 37/1. maddesi delaletiyle 309/1, 311/1, 312/1, 53, 63/1, 58/9 ve 54. maddeleri ile 3713 Sayılı Kanun’un 3. maddesi delaletiyle aynı Kanunun 5. maddesi gereğince cezalandırılması isteğiyle açılan kamu davasında İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince 15.05.2017 gün ve 172-101 sayı ile mahkemenin görevsizliğine ve sanık hakkında ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapılması için dosyanın Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmesine karar verilmiş, Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ 2017/1800Esas, 2017/4837Karar, 19.7.2017 Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

E: 2017/1800

K: 2017/4837

T: 19.7.2017

  • FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇU ( Sanığın Üzerine Kayıtlı Olan ve Kendisinin Kullandığını Beyan Ettiği Hat İle Bylock Programına İlk Kullanım Tarihinden Son Kullanım Tarihine Kadar Bylock Uygulamasına Ait IP Adresine Kaç Defa Bağlandığının İlgili GSM Şirketi Tarafından Tespit Edilmesine Yönelik Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna Müzekkere Yazılacağı )
  • BYLOCK PROGRAMI ( Fetö/Pdy Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Suçu – Sanığın Üzerine Kayıtlı Olan ve Kendisinin Kullandığını Beyan Ettiği Hat İle Bylock Uygulamasına Ait IP Adresine Kaç Defa Bağlandığının İlgili GSM Şirketi Tarafından Tespit Edilmesine Yönelik Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumuna Müzekkere Yazılarak Sonuca Gidileceği )
  • SANIĞIN BYLOCK UYGULAMASINI KULLANDIĞININ TEKNİK VERİLERLE TESPİT EDİLMESİNİN GEREKTİĞİ ( Sanığın Üzerine Kayıtlı Olan ve Kendisinin Kullandığını Beyan Ettiği Hat İle Bylock Uygulamasına Ait Ip Adresine Kaç Defa Bağlandığının İlgili Gsm Şirketi Tarafından Tespit Edileceği – Fetö/Pdy Silahlı Terör Örgütü Üyeliği Suçu )

Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

T. C. YARGITAY CEZA GENEL KURULU 2017/16.MD-956E. 2017/370K. 26.09.2017Tarihli Kararı

T. C.

YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

ESAS : 2017/16.MD-956

KARAR : 2017/370 TARİH : 26.09.2017

(5271 s. Ceza Muhakemesi K m. 135, 217) (2937 s. MİT K m. 4, 6) (3713 s. TMK m. 1, 3, 4, 7)

(5237 s. TCK m. 6, 30, 220, 257, 314)

Sanıklar M…………. Ö………. ve M………… B………. ‘in silahlı terör örgütüne üye olma suçundan TCK’nun 314/2 ve 3713 s. Kanunun 5/1 inci maddeleri uyarınca 9 yıl hapis; görevi kötüye kullanma suçundan TCK’nun 257/1 inci maddesi uyarınca 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına, her iki suç yönünden TCK’nun 53, 58/9 ve 63 üncü maddeleri uyarınca hak yoksunluklarına, mahsuba ve cezalarının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ilişkin, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan YARGITAY 16. Ceza Dairesince verilen 24.04.2017 gün ve 3-3 sayılı hükümlere yönelik sanıklar ve müdafileri tarafından kanun yoluna başvurulması üzerine YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığının “onama” istemli 14.07.2017 gün ve 5 sayılı tebliğnamesiyle YARGITAY Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle KARARA BAĞLANMIŞTIR. Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1493Esas, 2017/3903Karar, 10.05.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ

E:2017/1493

K:2017/3903

T:10.5.2017

DAVA : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 11.03.2016 tarih ve 2015/161612 Sayılı yazısı ile;

Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçundan hükümlü …’ün, 3713 Sayılı Kanun’un 2/2, TCK’nın 314/3 ve 220/6 maddesi delaletiyle TCK’nın 314/2, 3713 Sayılı Kanun’un 5, TCK’nın 62, 53. maddeleri uyarınca 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna dair Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin (CMK’nın 250. maddesiyle görevli) 16.02.2010 tarih ve 2009/93 esas, 2010/45 karar sayılı kararını kapsayan dosya incelendi. Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1253Esas, 2017/4124Karar 22.05.2017Tarihli Kararı

T.C.

YARGITAY

16. CEZA DAİRESİ

E. 2017/1253

K. 2017/4124

T. 22.5.2017

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : 1-)Oluş ve dosya kapsamına göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 02.05.2013 tarih ve 2013/398 esas sayılı iddianamesi ile sanık hakkında, örgüte müzahir yayın yapan internet sitelerinde yayınlanan örgüt çağrıları üzerine 15.02.2011 tarihinde toplanıp yolu trafiğe kapatarak kanuna aykırı gösteri düzenleyen, iş yerlerine ve güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan grup ile birlikte hareket edip yasa dışı slogan attığı iddiası ile 3713 Sayılı Kanun’un 7/2, 2911 Sayılı Kanun’un 32/1 ve TCK’nın 220/6 maddesi delaleti ile 314/2. maddesi uyarınca kamu davası açıldığı ancak;

İddianame metninde mala zarar verme kamu görevlisine direnme suçundan açılmış bir dava olmadığı gözetilerek; Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »
%d blogcu bunu beğendi: