Ayıplı malın iadesi veya ayıbın giderilmesi sorunu

Hukuk Genel Kurulu         2014/114 E.  ,  2015/2023 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 31/10/2013
NUMARASI : 2013/475-2013/501
Taraflar arasındaki “ayıplı malın iadesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesince (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) davanın kısmen kabulüne dair verilen 10.07.2012 gün ve 2012/58 E. – 2012/186 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 05.02.2013 gün ve 2012/23343 E. – 2013/2289 K. sayılı ilamı ile;
“…Davacı, davalı firmadan 04/04/2011 tarihinde aldığı aracın klimasında, kış mevsiminin yaklaşmasıyla arıza ortaya çıktığını, sıcaklık 6 derecenin altına düştüğünde elektronik klimanın çalışmadığını belirterek aracın satış bedelinin ve servis ücreti olan 650,27TL’nin faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir. 
Yazının devamını oku »

Sahte kıymet takdiri raporları veya gerçeğe aykırı belgeler, bilançolar düzenleyerek hileli davranışlarla kredi

15. Ceza Dairesi         2015/14138 E.  ,  2015/30884 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 15 – 2015/281777
İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 26/05/2015
NUMARASI : 2015/105 (E) ve 2015/168 (K)
SANIK : Y.. İ..
SUÇ : Banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak amacıyla dolandırıcılık Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

18 yaşını tamamlamamış mağdurenin yanakları ve boynundan öpme, göğüs ve kalçalarını elleme

Yargıtay 14. Ceza Dairesi         2014/858 E.  ,  2015/10493 K.
“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 14 – 2012/207736
MAHKEMESİ : Adana 7. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 21.06.2012
NUMARASI : 2012/52 Esas, 2012/525 Karar
SUÇ : Çocuğun basit cinsel istismarı

İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Kastın fiil öncesi davranışların incelenmesi ile tespiti

Ceza Genel Kurulu         2013/713 E.  ,  2015/203 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname :2013/41942
Mahkemesi : TRABZON 2. Ağır Ceza
Günü : 24.12.2012
Sayısı : 130-204

Kasten öldürme suçundan sanık S.. Y..’nın beraatine, sanık S.. 5237 sayılı TCK’nun 81/1, 29, 62, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hak yoksunluğuna ve mahsuba; genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan sanıklar T… ve S..K….beraatlerine, aynı Kanunun 170/1-c, 62 ve 51. maddeleri uyarınca sanık S.. Y..’nın 1 yıl 8 ay, sanık Umut Kılıç’ın ise 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve ertelemeye; ruhsatsız silah taşımak suçundan sanık S.. Y..’nın beraatine, sanık O…. 6136 sayılı Kanunun 13/1, TCK’nun 62, 52 ve 53. maddeleri uyarınca 1 yıl 3 ay hapis ve 500 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna, sanık U…. 6136 sayılı Kanunun 13/1, TCK’nun 62, 51, 52 ve 53. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 500 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve ertelemeye, sanık T…. 6136 sayılı Kanunun 13/1, TCK’nun 62 ve 52. maddeleri uyarınca 10 ay hapis ve 500 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına; kasten yaralama suçundan sanık T….TCK’nun 86/1, 86/3-e ve 21. maddeleri uyarınca 9 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 09.02.2011 gün ve 155-22 sayılı hükmün, sanıklar S… K…. ve S.. Y.. müdafileri ile katılanlar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 28.06.2012 gün ve 7393-5355 sayı ile; Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Tek bir fiille kasten ve olası kastla iki yaralama

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2015/1939 E. , 2015/4229 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 1 – 2015/98465
MAHKEMESİ : Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ VE NO : 25/09/2012, 2011/274 (E) ve 2012/250 (K)
SUÇ : Babasını öldürmeye teşebbüs etmek, olası kastla yaralamak, hakaret, tehdit, mala zarar vermek.
Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , , . Leave a Comment »

Cinsel istismar, suçun unsurlarında esaslı hataya düşme

Ceza Genel Kurulu 2013/749 E. 2015/277 K.

Ceza Genel Kurulu         2013/749 E. 2015/277 K.
“İçtihat Metni”

Mahkemesi : İZMİR 1. Çocuk Ağır Ceza
Günü : 27.09.2013
Sayısı : 136-205
Çocukların cinsel istismarı suçundan sanık M.. E..’in 5237 sayılı TCK’nun 103/2, 43/1, 31/3 ve 62. maddeleri uyarınca 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince verilen 13.04.2009 gün ve 175-149 sayılı hükmün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza Dairesince 08.04.2013 gün ve 10975-4092 sayı ile; 
Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Vekalet ücreti 10 yıllık zamanaşımına tabidir

Hukuk Genel Kurulu 2013/1913 E. , 2015/1260 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Kozan 1.Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 03/06/2013
NUMARASI : 2013/211 E-2013/353 K.

Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 08.02.2012 gün ve 2010/85 E-:2012/48 K. Sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 13.12.2012 gün ve 2012/11193 E-2012/28548 K. Sayılı ilamı ile;
(…Davacı; davalı hakkında muhasebe ücreti alacağı nedeniyle Kozan İcra Müdürlüğünün 2010/252 esas nolu dosyası ile icra takibi yapıldığını, ancak davalının borca itirazı nedeniyle takibin durduğunu, yapılan itirazın haksız ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, davalı tarafın itirazının iptali ile icra takibinin devamına, davalının %40’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı; davanın zamanaşımına uğradığı belirterek davanın reddini dilemiştir.  Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »
%d blogcu bunu beğendi: