Birleşik Haziran Hareketi ile farklılıklarımız

birleşikxxyy

Birleşik Haziran Hareketi kendini antikapitalist olarak tanımlamaktadır. Yeniden Aydınlanma Hareketi hedef olarak gericiliği, ırkçılığı ve faşizmi almakta, bu nedenlerle de kapitalizmi bir bütün olarak karşısında görmemektedir.  Biz, sermayenin din istismarından beslenen, sırtını cemaatlere dayayan kesimine karşıyız. Kural dışı yollardan palazlanan, rüşveti, yolsuzluğu meşru kazanç yolu olarak gören, kar hırsı ile iş kazalarına neden olan, iş güvenliğini hiçe sayan,  doğayı ve çevreyi katleden yağmacı, vahşi kapitalistlere karşıyız.

Biz çağdaşlıktan, demokrasiden, özgürlüklerden yana, iş güvenliğini, doğayı ve çevreyi önemseyen kapitalistleri dışlamıyoruz, Birleşik Haziran Hareketi ile aramızdaki temel farklılık kapitalizme bakışımızdan kaynaklanmaktadır. Ancak Birleşik Haziran Hareketi ile kısa vadedeki, öncelikli hedefimiz aynıdır, bu hedef aydınlanma ekseninden çıkan, gericileşen, giderek otoriterleşen AKP iktidarıdır.

Birleşik Haziran Hareketi Bildirisi

BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ

Eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, kamucu, dayanışmacı, laik, bağımsız, toplumcu bir cumhuriyet ve ülke için gericiliğe, faşizme, emperyalizme, piyasacı yağma düzenine ve bunları temsil eden AKP rejimine karşı birlikte yola çıkıyoruz.

Ülkemiz emperyalizmin bölge politikalarıyla uyum içinde, mezhepçi faşist bir diktatörlüğe sürükleniyor. AKP iktidarı baskı ve hileyle, sokak çeteleri kurup, devlet şiddetini sonuna kadar kullanarak bu yolda ilerliyor.

Bu gidişata dur demek, yarınımızı AKP’nin pençesinden kurtarmak için bir araya geliyoruz.

Ülkemizin bugününe ve geleceğine sahip çıkmanın direnmekten ve halkın birleşik örgütlü mücadelesinden geçtiğini biliyoruz. 2013 Haziran’ındaki büyük direnişin izinde şimdi de birleşik bir mücadeleyi birlikte yaratıp, Haziran barikatlarını ileri taşıyacağız.

Bu toprakların ortaya çıkarttığı ilerici ve devrimci birikimi sahiplenerek özgür bir geleceği bu birikimle Gezi-Haziran direnişini buluşturarak kurabileceğimize inanıyoruz.

ÇAĞRIMIZDIR

Birleşik Haziran Hareketi, anti-kapitalist, anti-emperyalist, anti-faşist ve gericiliğe karşı aşağıdaki ilke ve amaçlar doğrultusunda harekete geçecek bir halk örgütlenmesinin çağrıcısıdır.

- Ülkemizin faşist ve dinci/mezhepçi zorbalığa sürüklenmesine dur diyoruz.

- Emekçilerin insanlık dışı çalışma koşullarına mahkum edilmesine, taşeronlaşmaya ve güvencesizliğe karşı, insanca bir yaşamı savunuyor, iş cinayet ve katliamlarının önlenmesi için mücadele ediyoruz.

- Piyasacı talan ekonomisine karşı çıkıyor, özelleştirme yağmasına karşı halkçı-kamucu bir ekonomiyi savunuyoruz.

- Dinin siyasal ve toplumsal yaşamı belirlemesine karşı laik ve özgür bir yaşam için bir araya geliyoruz.

- Bölgemizdeki emperyalist boyunduruğa karşı direnen halkların yanında yer alıyor, ülkemizin Ortadoğu’da savaşa sürüklenmesine karşı barışı savunuyor, bağımsız bir ülke ve kardeşce bir bölge istiyoruz.

- Kürt sorununun çözümünde özgürlük temelinde kardeşlik ve birlikte yaşama iradesine dayalı, adil, onurlu bir barışı ve eşit yurttaşlığı esas alan bir çözüm için güçlerimizi birleştiriyoruz.

- Her tür cinsel ayrımcılığa, şiddete ve baskıya karşı duruyor, kadın cinayetlerine son vermek için harekete geçiyoruz.

- Doğanın tahribine, kentlerimizin ve yaşam alanlarımızın kar amacıyla yağmalanmasına karşı mücadeleyi her alana yayıyoruz.

- Halkın söz ve karar sahibi olacağı Meclisleri her alanda kurup, geliştireceğiz.

Bu amaçlar doğrultusunda sokak ve mahallelerde, işyerlerinde ve okullarda, köylerde ve kentlerde biraraya gelelim. Her yerellikte bir Meclis oluşturalım. Forumlarla kararlarımızı hep birlikte alalım.

- Meclisler yukarıdaki amaçları paylaşan herkese açıktır.

- Yerel Meclisler kendi alanlarında yukarıdaki ilkeler çerçevesinde halkın mücadele aracı ve karar organıdır.

- Yerel Meclisler kendi koordinasyon kurullarını, sözcülerini ve Türkiye Meclisi delegelerini belirler.

- Türkiye Meclisi her yerel meclisten tüm cinsel yönelimlerin temsiliyeti ile toplanır ve Birleşik Haziran Hareketi’nin ortaklaştırıcı iradesini temsil eder, genel politik doğrultusunu belirler, ülke çapındaki siyasal görevleri, hareketin merkezi temsiliyetini ve koordinasyonunu sağlamak üzere organlar yaratır.

- Yerel Meclislerde ve Türkiye Meclisinde seçilen kurulların üyeleri, sözcüler ve delegeler kendilerini seçenler tarafından her an geri çağrılabilir.

- Birleşik Haziran Hareketi’nin tüm işleyişinde ikna olmaya açık tarafların tartışma ve birlikte üretmeleri yöntemi esastır.

Şimdi bu anlayışla biraraya geliyor, Haziran’da TOMA’ların önündeki direnişimizi, barikatların ardında büyüttüğümüz yeni yaşam filizlerini, umutlarımızı ve hayallerimizi birlikte çoğaltmak için yola çıkıyoruz.

HAYDİ O ZAMAN!

Evimizi, ocağımızı, ekmeğimizi, doğamızı, aşımızı birlikte savunalım. Sokaklarımızı, okullarımızı, derelerimizi, özgürlüğümüzü geri alalım. Bu köhnemiş düzeni zalimlerin başına yıkalım. Eşitlikçi, özgürlükçü, bağımsızlıkçı, laik, kamucu, dayanışmacı yeni bir toplumsal düzenin kurucu iradesini birleşik direnişimizle inşa edelim.

Sokaklarda, Meclislerde, Forumlarda buluşalım.

Kürtler ne der?

Necmi arkadaş,
1. yazıya katılıyorum. Cephe asgari müştereklerde kurulur, bizim bir cephe programına ihtiyacımız var..
Kürt meselesine gelince:
Kürt meselesi Türkiye’nin en yakıcı sorunudur. Biz bu konuda ne söylesek boş..Önemli olan mevcut realitedir. Bütün iktidarlar Kürt meselesini dış tahriklere bağlamıştır. Şimdi biz de Kürt sorunu emperyalistlerin yarattığı bir sorundur dersek Kenan Evrenlerin, Demirellerin ve devamı ile aynı çizgiyi savunmuş olmaz mıyız?
Ortada bir sorun vardır ve bu soruna dış güçler, emperyalistler yön vermeye çalışmaktadır. Sorun bu ülkede zaten vardır ama sorunu yaratan emperyalizm değildir.
Sorun her ne ise…
Bir Kürt sorunu var ve ülkemizin en yakıcı sorunu..
Şimdi ben Trabzonlu bir Türküm.. Bana sorsan ben derim ki Türkiye bölünmesin, Kürt dili bilim dili olarak yetersizdir, özerklik istemeyin.. Sen de böyle istersin..Peki ya Kürtler ne diyor? Mevcut realite nedir, nasıl çözülür?
Sorun barışçı yöntemlerle mi yoksa güvenlikçi yöntemlerle mi çözülecektir?
Necmi Arkadaş,
Askeri yöntemlerle dersek;
Daha kaç bin insan ölecek?
Yeni ölümler, şiddet PKK’yi büyütür mü küçültür mü?
Devrimcilerin askeri çözümde rolü ne olacak? Gönüllü asker mi olacaklar?
Devlet neden 30 yılda askeri çözümü gerçekleştiremedi?
Bugün Kürt illeri kabul edelim ki PKK’nin kontrolündedir.
Bence Kürt meselesinin tek çözümü gönüllü çözümdür. Özerlik veya ayrılma zorunlu hale gelirse dost kalmalıyız. Benim düşüncem Türkiye Suriye, Irak Ve Iran Kürtlerinin bir Kürt federasyonunda birleşmesidir. Bölgede kurulacak bir Kürt federasyonu ile Türkiye bölgede etkinlik sağlayacaktır.
Peki Kürt federasyonu mümkün mü?
Değil!
Neden değil?
1- Kürtler aralarında anlaşamalazlar,
2-Bölge ülkeleri buna karşı çıkar
3-Emperyalist güçler buna karşı çıkar..
Peki neden olmayacak duaya amin diyelim?
Şundan diyelim:
Kürtlerle biz kötü olmayalım, dost kalalım.. Federasyon mümkün olmasa da özerlik mümkün.. Bölge ülkelerinde oluşacak özerk Kürt yönetimlerinin tek dostu Türkiye olacaktır, şimdi Irak Kürdistanı ile olduğu gibi..
Bu politika ile biz emperyalist güçlerin Kürt meselesinde kuyruğuna takılmak yerine kendi politikalarımızı oluşturmuş olacağız..
Özet olarak Kürt sorunu Türkiye’nin en yakıcı sorunudur, Kürt sorunu çözülmeden hiç bir sorunu aşamayız.
Tek çözüm barışçı çözümdür ama AKP’nin iki yüzlü barış süreci değil..
Sevgi ve saygılarımla..
Rahmi Ofluğlu

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Kural olarak ev eşyası haczedilemez, borçluyu taciz için haciz yapılamaz

confiscation

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/4289
K. 2014/6671
T. 10.3.2014
• EV EŞYASININ HACZİ ( Amacının Borcun Tahsilinin Sağlanması Olup Borçluyu Taciz Etmek Ya da Baskı Kurarak Ödemeye Zorlama Maksadıyla Yapılamayacağı/Aksinin İ.İ.K.’nun Genel Mantığına ve Md. 85 /sona Açıkça Aykırılık Teşkil Edeceği Gibi Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması İlkesine de Ters Düşeceği – Kural Olarak Haczedilemese de Aynı Amaca Hizmet Eden Birden Fazla Eşya Var İse Birisinin Haczedilebileceği )
• LÜZUMLU EŞYA KAVRAMI ( Ev Eşyası Haczi – “Para Kıymetli Evrak Altın Gümüş Değerli Taş Antika veya Süs Eşyası Gibi Kıymetli Şeyler Hariç” Mütevazi Bir Hayat Standardının Sürdürülebilmesi ve İçindeBulunulan Sosyal Statünün Asgari Koşullarının Muhafazasını Temine Yarayan Borçlunun Yaşamını Sürdürebilmesi İçin Gerekli Olan Her Türlü Eşyanın Lüzumlu Eşya Olarak Kabul Edileceği )
• AYNI AMACA HİZMET EDEN EŞYA ( Kural Olarak Ev Eşyasının Haczedilemeyeceği – Aynı Amaca Hizmet Eden Birden Fazla Eşya Var İse Birisinin Haczedilebileceği – Bu Halde Eski Eşyanın Borçluya Bırakılıp Muhafazası Satışı Zahmetsiz Olan Taliplisi Fazla Olacak Yeni Malın Haczedilmesi Gerektiği )
• AYNI NİTELİKTE EŞYALARDAN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Kural Olarak Ev Eşyasının Haczedilemeyeceği/Ancak Aynı Amaca Hizmet Eden Birden Fazla Eşya Varsa Birisinin Haczedilebileceği – Makemece Alınan Bilirkişi Raporunda Borçlunun Evinde Aynı Nitelikte Eşyalardan Birden Fazla Olduğunun Tespit Edildiği/Ek Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
2004/m.82/1-3,85/son,336 Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Acı Haber! Avukat Rahmi Ofluoğlu Oğlunu Kaybetti.

İstanbul Barosu Avukatlarından ve site yazarımız olan Avukat Rahmi Ofluoğlu’nun oğlu Barış Ofluoğlu vefat etmiştir.

Av.Rahmi Ofluoğlu’nun acısını paylaşıyoruz, kendisine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyoruz.

Cenaze 01 Eylül 2014 Pazartesi günü, Anadolu yakası Batıataşehir’de bulunan Mimarsinan Camii’nde ( Ataşehir)  kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir.

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik

dolandiricilik_resmi_belgede_sahtecilik_h15379

Daire:15
Tarih:2014
Esas No:2012/21852
Karar No:2014/13397
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:158/1-f , 204/1
İlgili Kavramlar: Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır. Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , . Leave a Comment »

KESİNLEŞMİŞ TAAHHÜDÜ İHLAL KARARLARININ ÇOĞU BOZULABİLİR

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , . Leave a Comment »

Önemli 11.Ceza Dairesi Kararları, TAAHHÜDÜ İHLAL

%d blogcu bunu beğendi: