Kural olarak ev eşyası haczedilemez, borçluyu taciz için haciz yapılamaz

confiscation

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/4289
K. 2014/6671
T. 10.3.2014
• EV EŞYASININ HACZİ ( Amacının Borcun Tahsilinin Sağlanması Olup Borçluyu Taciz Etmek Ya da Baskı Kurarak Ödemeye Zorlama Maksadıyla Yapılamayacağı/Aksinin İ.İ.K.’nun Genel Mantığına ve Md. 85 /sona Açıkça Aykırılık Teşkil Edeceği Gibi Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması İlkesine de Ters Düşeceği – Kural Olarak Haczedilemese de Aynı Amaca Hizmet Eden Birden Fazla Eşya Var İse Birisinin Haczedilebileceği )
• LÜZUMLU EŞYA KAVRAMI ( Ev Eşyası Haczi – “Para Kıymetli Evrak Altın Gümüş Değerli Taş Antika veya Süs Eşyası Gibi Kıymetli Şeyler Hariç” Mütevazi Bir Hayat Standardının Sürdürülebilmesi ve İçindeBulunulan Sosyal Statünün Asgari Koşullarının Muhafazasını Temine Yarayan Borçlunun Yaşamını Sürdürebilmesi İçin Gerekli Olan Her Türlü Eşyanın Lüzumlu Eşya Olarak Kabul Edileceği )
• AYNI AMACA HİZMET EDEN EŞYA ( Kural Olarak Ev Eşyasının Haczedilemeyeceği – Aynı Amaca Hizmet Eden Birden Fazla Eşya Var İse Birisinin Haczedilebileceği – Bu Halde Eski Eşyanın Borçluya Bırakılıp Muhafazası Satışı Zahmetsiz Olan Taliplisi Fazla Olacak Yeni Malın Haczedilmesi Gerektiği )
• AYNI NİTELİKTE EŞYALARDAN BİRDEN FAZLA OLMASI ( Kural Olarak Ev Eşyasının Haczedilemeyeceği/Ancak Aynı Amaca Hizmet Eden Birden Fazla Eşya Varsa Birisinin Haczedilebileceği – Makemece Alınan Bilirkişi Raporunda Borçlunun Evinde Aynı Nitelikte Eşyalardan Birden Fazla Olduğunun Tespit Edildiği/Ek Rapor Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )
2004/m.82/1-3,85/son,336 Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: . Leave a Comment »

Acı Haber! Avukat Rahmi Ofluoğlu Oğlunu Kaybetti.

İstanbul Barosu Avukatlarından ve site yazarımız olan Avukat Rahmi Ofluoğlu’nun oğlu Barış Ofluoğlu vefat etmiştir.

Av.Rahmi Ofluoğlu’nun acısını paylaşıyoruz, kendisine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyoruz.

Cenaze 01 Eylül 2014 Pazartesi günü, Anadolu yakası Batıataşehir’de bulunan Mimarsinan Camii’nde ( Ataşehir)  kılınacak ikindi namazını müteakip defnedilecektir.

Genel kategorisinde yayınlandı. Leave a Comment »

Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik

dolandiricilik_resmi_belgede_sahtecilik_h15379

Daire:15
Tarih:2014
Esas No:2012/21852
Karar No:2014/13397
Kaynak: Mahkeme dosyası
İlgili Maddeler:158/1-f , 204/1
İlgili Kavramlar: Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır. Yazının devamını oku »

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , . Leave a Comment »

KESİNLEŞMİŞ TAAHHÜDÜ İHLAL KARARLARININ ÇOĞU BOZULABİLİR

Genel kategorisinde yayınlandı. Etiketler: , . Leave a Comment »

Önemli 11.Ceza Dairesi Kararları, TAAHHÜDÜ İHLAL

5237 Sayılı TCK Madde 157 Dolandırıcılık İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/9534

K. 2014/4151

T. 6.3.2014

• DOLANDIRICILIK ( Sanığın Çalıştığı Şirketin Kapıdan Satış Yetkisi İptal Edildiği Halde Katılanlara Bono İmzalatarak Fatura Vermeksizin Satış Yaptığı – Her Bir Katılana Karşı Ayrı Dolandırıcılık Suçu Oluşacağı )

• HEDİYE KARŞILIĞI YETKİSİ OLMADIĞI HALDE KAPIDAN SATIŞ YAPMAK ( Sanığın Çalıştığı Şirketin Kapıdan Satış Yetkisi İptal Edildiği Halde Katılanlara Bono İmzalatarak Fatura Vermeksizin Satış Yaptığı – Her Bir Katılana Karşı Ayrı Dolandırıcılık Suçu Oluştuğu )

• KAPIDAN SATIŞ YETKİSİ OLMAYAN SANIĞIN HEDİYE KARŞILIĞI SATIŞ YAPMASI ( Her Bir Katılana Karşı Ayrı Dolandırıcılık Suçu Oluşacağı )

• ADLİ PARA CEZASI ( Hapis Cezaları Alt Sınırdan Tayin Edildiği Halde Adli Para Cezaları Belirlenirken Yeterli ve Yasal Gerekçe Gösterilmeksizin Aynı Gerekçeyle Asgari Hadden Uzaklaşılamayacağı )

Yazının devamını oku »

5237 Sayılı TCK Madde 157 Dolandırıcılık İçtihat

yargıtay 2T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2012/7031

K. 2014/1061

T. 23.1.2014

• GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ( Sanığın DVD Sattığını Söyleyerek Şikayetçilerden Para ve Cep Telefonunu Aldığı Daha Sonra Sanığın DVD’yi Getirmediği Gibi Cep Telefonunu da İade Etmediği – Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma Suçlarının Oluşacağı )

• SATICI GİBİ GÖZÜKEREK GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( Sanığın Şikayetçiye DVD Sattığını Söylediği ve Diğer Şikayetçiden İse Görüşme Yapacağını Belirterek Cep Telefonunu İstediği/Şikayetçilerden Para ve Cep Telefonunu Alan Sanığın DVD’yi Getirmediği Gibi Cep Telefonunu da İade Etmediği – Dolandırıcılık ve Güveni Kötüye Kullanma Suçlarının Oluşacağı )

• DOLANDIRICILIK SUÇU ( Sanığın DVD Sattığını Söyleyerek Şikayetçilerden Para ve Cep Telefonunu Aldığı Daha Sonra Sanığın DVD’yi Getirmediği Gibi Cep Telefonunu da İade Etmediği Olayda Güveni Kötüye Kullanma Suçu ve Dolandırıcılık Suçlarının Oluşacağı )

Yazının devamını oku »

%d blogcu bunu beğendi: